Notificare legală

Această pagină cuprinde instrucțiunile legale care se aplică fiecărui utilizator de internet care vizitează această pagină de internet. Prin consultarea acestei pagini de internet, vă angajați să respectați aceste instrucțiuni fără nici un fel de rezerve. Vă recomandăm să consultați în mod regulat aceste instrucțiuni, deoarece este posibil ca acestea să fie modificate periodic și fără înștiințare.

1 - Proprietate intelectuală

Website-ul "www.4liver.ro" (denumit în continuare “Site-ul”) este proprietatea Fortuners și este operat de Fortuners. Prezentarea și fiecare dintre elementele care apar pe Site, inclusiv mărcile comerciale, logo-urile și numele de domenii, sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și (i) sunt deținute de Fortuners sau filialele sale sau (ii) sunt deținute de terțe părți și se supun autorizației de utilizare acordate Fortuners de proprietarii lor, inclusiv cei din lista din articolul 10 de mai jos (dacă este cazul).


Niciun material de pe Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nicio manieră și pe niciun suport, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Fortuners, cu excepția strictă a scopurilor de presă și sub rezerva respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a oricăror alte drepturi de proprietate menționate. Este permisă copierea doar pentru uz personal, privat și necomercial, pe computerul dumneavoastră personal, sau prin intermediul instrumentelor de sharing oferite pe Site.


Următoarea mențiune va apărea pe toate copiile integrale sau parțiale autorizate ale conținutului Site-ului: “COPYRIGHT © Fortuners 2022. TOATE DREPTURILE REZERVATE.”


Elementele care alcătuiesc Site-ul sau care sunt conținute pe Site și care sunt autorizate pentru utilizare, nu pot fi distorsionate, modificate sau schimbate în niciun mod.


Fortuners sau filialele sale își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei contrafaceri a drepturilor sale de proprietate intelectuală.

2 - Natura informațiilor

Informațiile de pe acest Site, în special cele de natură financiară, nu vor fi considerate drept o invitație de a investi, nu vor fi interpretate ca o formă de solicitare sau ofertă publică și nu constituie nici o ofertă de subscriere, achiziționare sau tranzacționare a acțiunilor Fortuners sau a oricăror alte titluri emise de Fortuners și/sau filialele sale. Fortuners vă atrage atenția asupra faptului că informațiile financiare postate pe Site sunt actualizate cu regularitate.


După caz, vor fi postate pe Site opinii ale experților cu privire la un anumit domeniu care are legătură cu conținutul Site-ului, sau extrase din articole de presă. Aceste informații reprezintă doar opiniile experților respectivi sau publicațiilor respective, și nu reflectă neapărat opiniile Fortuners. Acești experți nu sunt angajați ai Fortuners și nu primesc nicio compensație de la Fortuners pentru utilizarea opiniilor lor. Fortuners nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau completitudinea oricăror informații sau opinii din astfel de materiale. Sfaturile experților reflectă numai punctul lor de vedere personal și nu vor fi considerate în niciun caz ca fiind opinia sau responsabilitatea Fortuners.


Mai mult, Site-ul conține informații referitoare la sănătate, fitness, domeniul medical și diferite tipuri de tratamente medicale rezervate exclusiv utilizării de către ființe umane. Informațiile au doar scop informativ și nu înlocuiesc recomandările medicului sau farmacistului dumneavoastră. Nu ar trebui să utilizați informațiile de pe site pentru diagnosticarea vreunei boli sau probleme fizice și nici pentru a vă prescrie sau utiliza niciun medicament prezentat pe Site. Întotdeauna ar trebui să vă consultați cu medicul sau farmacistul dumneavoastră.

3 - Link-uri către alte site-uri

Fortuners nu își asumă nicio răspundere în legătură cu niciun site terț la care aveți acces prin intermediul acestui Site. Nu avem nicio modalitate de a controla conținutul acestor site-uri ale terților, care rămân total independenți de Fortuners. În plus, existența unui link între Site și orice site terț nu presupune în niciun fel că Fortuners aprobă într-un fel sau altul conținutul acelui site terț sau, mai mult, orice utilizare a acelui conținut.


Mai mult, este responsabilitatea dumneavoastră de a lua măsurile necesare de precauție pentru a preveni contaminarea Site-ului inclusiv cu, dar fără a se limita la, unul sau mai mulți "viruși", "troieni" sau orice alți "paraziți".


Site-urile externe pot conține hyperlink-uri care conduc spre Site. Orice astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul prealabil expres al Fortuners. În orice caz, Fortuners nu își asumă nicio răspundere pentru indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe iar Fortuners nu revizuiește, nu controlează, nu aprobă și nu este responsabil pentru conținutul, reclamele, produsele sau alte materiale disponibile pe sau accesibile prin acele site-uri.

4 - Informații nominale și alte informații

4.1 - Date personale

4.1.1 - Operatorul de date

Fortuners este responsabil de prelucrarea datelor personale colectate prin intermediul website-ului.


Fortuners

SC. BOZOI CONSULTING S.R.L

Str. Iuliu Maniu 17, bloc 21P, apt 63

Sector 6, Bucuresti


4.1.2 - Datele colectate și scopurile prelucrării acestora

Prin intermediul cookie-urilor, website-ul are acces la anumite informații, după cum se explică mai jos.


Atunci când v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea de cookie-uri și odată ce aceste cookie-uri sunt instalate, website-ul are acces la date pentru a identifica dispozitivele utilizate, browser, sistemul de operare, limba browser-ului, țara și orașul, data și ora vizitei, paginile vizitate, numărul de pagini vizitate și durata vizitei, precum și pentru a urmări utilizarea website-ului de către dumneavoastră, în scopul colectării de date statistice anonime în vederea îmbunătățirii website-ului și utilizării sale.


Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile sunt disponibile de asemenea pe acest site la pagina Politica de utilizare a cookie-urilor


Pentru a vă exercita dreptul de a accesa și modifica cookie-urile, puteți contacta Google Inc. și XiTi.


În concluzie, dacă decideți să trimiteți un e-mail la una din adresele de contact menționate pe website, Fortuners poate să prelucreze informațiile dumneavoastră și orice informații pe care le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Fortuners nu va dezvălui către terți datele personale pe care le furnizați prin intermediul poștei electronice. Datele vor fi utilizate doar în scopul de a vă răspunde cât mai eficient posibil.


Utilizarea acestui site și/sau a serviciilor aferente implică procesarea datelor personale ale vizitatorilor. Procesarea datelor cu caracter personal este realizată de Fortuners în calitate de controller în acord cu Regulamentul european general privind protecția datelor (Regulation (EU) 2016/679) și în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe acest site la pagina Confidențialitatea datelor în domeniul sănătății.


Potrivit Legii 677/2001 privind protecția datelor personale, aveţi dreptul de (i) acces la Datele cu caracter personal, (ii) de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, (iii) de opoziție la prelucrarea acestora, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale luate prin mijloace automate, și, începând cu data aplicării Regulamentului european general privind protecția datelor (25 mai 2018), dreptul de (v) a obține de la Societate ștergerea datelor cu caracter personal ("dreptul de a fi uitat"), precum și (vi) dreptul la portabilitatea datelor și (vii) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în măsura permisă de legea aplicabilă. Pentru a vă exercita aceste drepturi, transmiteți o solicitare în acest sens la:

On line la: hello@fortuners.ro

Fortuners dorește să clarifice că, în afara informațiilor pe care i le comunicați prin e-mail, nu deține informații prin care să vă poată identifica individual.

4.1.3 - Destinatari

Datele sunt puse la dispoziția angajaților Fortuners și ai companiilor sale afiliate responsabili de comunicare.


Datele pot fi de asemenea transmise către subcontractanți implicați în prelucrarea celor de mai sus, inclusiv Google Analytics și XiTi, pentru a stabili statistici agregate anonime.

4.2 - Site-ul nu este conceput să primească informații confidențiale transmise de dumneavoastră

Prin urmare, cu excepția datelor personale menționate mai sus, orice informații în orice formă – documente, date, grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau altele – pe care le comunicați pe website nu vor fi considerate confidențiale în nicio manieră. Așadar, simpla transmitere de către dumneavoastră ne dă dreptul de a utiliza, reproduce, distribui, modifica sau transmite aceste informații pentru a vă prelucra cererea.

5 - Limitarea răspunderii

Fortuners depune toate eforturile pentru a asigura, în măsura posibilului, acuratețea și actualizarea informațiilor difuzate pe Site, al căror conținut compania își rezervă dreptul de a-l modifica în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, Fortuners nu poate garanta în totalitate acuratețea, precizia, actualizarea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate pe Site. Drept urmare, și cu excepția daunelor directe care rezultă dintr-o conduită necorespunzătoare intenționată sau neglijență vădită din partea Fortuners, compania nu poate fi trasă la răspundere pentru:

 

Nicio imprecizie, inexactitate sau omisiune referitoare la informațiile furnizate pe Site;

Nicio daună rezultată din implicarea frauduloasă a unei terțe părți, care duce la modificarea informațiilor sau materialelor furnizate pe Site;

Într-o manieră mai generală, nicio daună, directă sau indirectă, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, chiar dacă Fortuners a luat cunoștință de posibilitatea unei astfel de daune, fie ca urmare a (i) accesării sau imposibilității accesării Site-ului; (ii) utilizării Site-ului, inclusiv orice daune sau viruși care pot infecta sistemul computerului dvs. sau orice alt produs; și/sau (iii) încrederii în orice informații furnizate direct sau indirect pe Site.

Materialele de pe Site și toate celelalte site-uri sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită. Fortuners nu oferă nicio garanție expresă sau implicită referitoare la mercantibilitatea acestora și adecvarea pentru un anumit scop, fără a se limita la acestea.

6 - Disponibilitatea paginii de internet / website-ului

Website-ul "www.4liver.ro" (denumit în continuare “Site-ul”) este proprietatea Fortuners și este operat de Fortuners. Prezentarea și fiecare dintre elementele care apar pe Site, inclusiv mărcile comerciale, logo-urile și numele de domenii, sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și (i) sunt deținute de Fortuners sau filialele sale sau (ii) sunt deținute de terțe părți și se supun autorizației de utilizare acordate Fortuners de proprietarii lor, inclusiv cei din lista din articolul 10 de mai jos (dacă este cazul).


Niciun material de pe Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nicio manieră și pe niciun suport, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Fortuners, cu excepția strictă a scopurilor de presă și sub rezerva respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a oricăror alte drepturi de proprietate menționate. Este permisă copierea doar pentru uz personal, privat și necomercial, pe computerul dumneavoastră personal, sau prin intermediul instrumentelor de sharing oferite pe Site.


Următoarea mențiune va apărea pe toate copiile integrale sau parțiale autorizate ale conținutului Site-ului: “COPYRIGHT © Fortuners 2022. TOATE DREPTURILE REZERVATE.”


Elementele care alcătuiesc Site-ul sau care sunt conținute pe Site și care sunt autorizate pentru utilizare, nu pot fi distorsionate, modificate sau schimbate în niciun mod.


Fortuners sau filialele sale își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei contrafaceri a drepturilor sale de proprietate intelectuală.

7 - Cadru legal

Site-ul și conținutul său sunt guvernate de legislația română. Orice posibile litigii referitoare la Site și conținutul său vor fi înaintate spre soluționare instanțelor române.